هم افزایی | باورمندی | نوآوری


گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور دانش آموختگان ادوار مختلف از ساعت 8 الی 12 در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه برگزار می شود.

از جمله شرکت کنندگان در این گردهمایی می توان به دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر سید فرهنگ فصیحی، معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه اشاره کرد.

تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه و برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن از جمله برنامه های این گردهمایی می باشد.

دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند جهت ثبت نام و حضور در گردهمایی به نشانی اینترنتی evand.ir/AlumniIUST مراجعه کنند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر