هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش آموختگان علم و صنعتی روز پنجشنبه در جریان چالش ها و فرصت های اقتصاد دانش بنیان قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت، دکتر سید فرهنگ فصیحی، ورودی 78 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، هم اکنون معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی است.

وی دکترای خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرده و دانشیار موسسه مطالعات بین‌الملل انرژی است. وی از سال 87 تا 94 مدیر پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری این موسسه بوده و بین سال‌های 83 تا 87 به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) فعالیت کرده است. او همچنین ناظر پروژه‌های ملی مختلفی در حوزه علم و فناوری نیز می‌باشد.

لازم به ذکر است گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور دانش آموختگان ادوار مختلف از ساعت 8 الی 12 در دانشگاه برگزار می شود. دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت می توانند جهت ثبت نام و حضور در گردهمایی به نشانی اینترنتی evand.ir/AlumniIUST مراجعه کنند.

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان این گردهمایی می باشد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر