هم افزایی | باورمندی | نوآوری


ثبت نام گردهمایی سالانه گردهمایی سالانه دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران شروع شد.

به گزارش روابط عمومیانجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، این گردهمایی روز پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور دانش آموختگان ادوار مختلف در دانشگاه برگزار می شود.

بنابر این گزارش، برگزاری مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه و برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن از جمله برنامه های این گردهمایی می باشد.

دانش آموختگان گرامی می توانند جهت ثبت نام و حضور در گردهمایی به نشانی اینترنتی EVAND.ir/AlumniIUST مراجعه نمایند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر