هم افزایی | باورمندی | نوآوری


یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، روزهای 27، 28 و 29 دیماه 1395 با حضور مهندس چیت چیان (وزیر نیرو) در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

این کنفرانس بین المللی از معتبرترین گردهمایی های اندیشمندان و اساتید حوزه حافظت و اتوماسیون سیستم قدرت است که در آن دستاوردهای تحقیقاتی و موفقیت های صنعتی این حوزه معرفی می گردد.

در یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، علاوه بر وزیر نیرو، معاون برق و انرژی این وزارتخانه و جمعی از مدیران وزارت نیرو؛ مدیران شرکت توانیر؛ مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مدیران شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق و تولید نیرو؛ مدیران عامل صنایع برق و اساتید برجسته دانشگاهی نیز حضور خواهند داشت.

در این کنفرانس سه روزه، یک سخنرانی و یک کارگاه آموزشی توسط استاد برجسته دانشگاه منچستر و مدیر مسئول نشریهElsevier و هشت سخنرانی علمی توسط برجسته ترین اساتید دانشگاههای کشور در حوزه حفاظت و اتوماسیون ارایه خواهد شد. همچنین بر طبق برنامه ریزی انجام شده 99 عنوان کارگاه آموزشی توسط مجرب ترین متخصصان و مدیران شرکت های صنعتی برگزار شده و نیز دستاوردها و عملکردشش شرکت برتر انتخاب شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران در زمینه حفاظت و اتوماسیون، معرفی و گزارش خواهد شد. ارایه چهار گزارش فنی توسط نمایندگان کمیته های علمی- فنی صنعت برق و برگزاری دو جلسه بحث و تبادل نظر تخصصی در زمینه چالش های اتوماسیون، توسط مدیران و خبرگان صنعت اتوماسیون سیستم قدرت از دیگر برنامه های این کنفرانس است.

دکتر سیدمحمد شهرتاش (استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران)، دبیر یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت کنفرانس به آدرس: http://www.ipaps.ir مراجعه کرده یا با تلفن دبیرخانه آن به شماره 77240354-0211 تماس حاصل فرمایند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر