هم افزایی | باورمندی | نوآوری


یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ایران، موفق به ساخت دستگاهی برای تبدیل اطلاعات دیجیتال به خطوط بریل شد تا نابینایان بتوانند به داده های دیجیتال دسترسی پیدا کنند.

‌مسلم اعظم فر، مجری طرح سیستم تبدیل اطلاعات دیجیتال به خطوط بریل برای نابینایان اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه  می توان داده های دیجیتال را به خطوط بریل تبدیل کرد.

‌وی با بیان اینکه این سیستم به صورت خط به خط، داده های دیجیتال را به خطوط بریل تبدیل می کند، خاطر نشان کرد: در این دستگاه کارآکترهای بریل روی یک مسیر دایره ای - خطی قرار می گیرد و به این ترتیب از زیر دستان کاربر که ثابت است عبور می کند و توسط حس لامسه آنها خوانده می شود.

‌اعظم فر با اشاره به تفاوت این سیستم با کامپیوترهای تبدیل داده دیجیتال به خط بریل گفت: اولین مزیت این سیستم قیمت آن است؛ قیمت این کامپیوترها برابر با ۱۲ میلیون تومان ولی این سیستمی که طراحی کرده ایم معادل ۲ تا ۳ میلیون تومان است؛ از این رو تهیه این سیستم راحت است.

‌وی خاطر نشان کرد: همچنین این سیستم می تواند خط به خط داده های دیجیتال را به بریل تبدیل کند در صورتیکه کامپیوترهای کاربردی برای نابینایان در حد خط به خط نیستند؛ در واقع نابینایان با سرعت و دقت بالایی می توانند بخوانند. 

‌اعظم فر تاکید داشت: این سیستم هنوز تجاری سازی نشده ولی امید داریم با تولید آن در راستای تسهیل خواندن نابینایان گام برداریم.

‌این طرح در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی،  رتبه اول نوآوری را کسب کرد. همچنین این طرح در حال ثبت اختراع نیز است.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر