هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مهندس علیرضا حاجی جباری، با سابقه مدیریت واحد مهندسی لجستیک پارس خودرو این هفته از تجربه های حرفه ای و دانشجویی خود می گوید.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در ادامه سلسله نشست های انتقال تجربه، یکی دیگر از دانش آموختگان مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران به مرور تجربیات خود، می پردازد.

بنابر این گزارش، در چهارمین نشست، مهندس علیرضا حاجی جباری، مدیرعامل شرکت تضمین گستر فن آوا در حضور اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و دانشجویان، با ارائه مطالب کاربردی، مسیر پیموده شده از دانشگاه تا جایگاه فعلی خود را تشریح می کند.

لازم به ذکر است، زمان این برنامه روز چهارشنبه 8 دی از ساعت 13 تا 15 می باشد و حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

مکان برگزاری نشست، سالن جلسات در طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

گفتنی است، اولین نشست از سری نشست های هفتگی انتقال تجربه با حضور مهندس بابک بردبار مدبر، مدیر توسعه بازار و شبکه گروه فن آوا در 19 آبان برگزار شد و مهمان دومین نشست، 17 آذرماه با حضور مهندس رضا سیف الهی، مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است.

در سومین نشست که 24 آذرماه برگزار شد، مهندس سید علیرضا شجاعی، نایب رییس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران، با تاکید بر اهمیت یادگیری شاگردی کردن، مسیر پر پیچ و خم کاری خود را تشریح و به بازخوانی گذشته، حال و آینده یک مهندس صنایع پرداخت.

لازم به ذکر است برگزاری سلسله نشست های انتقال تجربه را دفتر فرهنگی دانشکده صنایع با همکاری نشریه سامانه نو آن دانشکده برعهده دارد. 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر