هم افزایی | باورمندی | نوآوری


معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در خصوص آخرین وضعیت طرح های کلان این دانشگاه اظهار داشت: عدم رضایت بهره برداران منجر به کند پیش رفتن این طرح ها شده است.

تورج محمدی در حاشیه نهمین جشنواره فناوری نانو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای طرح های کلان رضایت بهره برداران مهم است زیرا باعث می شود که پروژه را تزریق مالی کنند؛ اما این رضایت وجود نداشته که تاکنون از نظر مالی این پروژه های کلان مورد حمایت قرار نگرفته اند.

وی افزود: هنوز هم برخی دستگاهها در تعریف پروژه های کلان اختلاف نظر دارند زیرا تصور می کنند که اجرای این طرح ها نیاز آنها را برطرف نخواهد کرد.

وی گفت: ما به عنوان دانشگاه تلاش می کنیم بهره برداران را متقاعد کنیم تا از نظر مالی پروژه های کلان را مورد حمایت قرار دهند.

✅معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال پروژه های کلان را از این شرایط خارج و رضایت بهره برداران را درک کنیم.

 

ایجاد ۵ شرکت دانش بنیان در دانشگاه علم و صنعت

وی با بیان اینکه از ۱۵ سال گذشته دانشگاههای نسل دوم آغاز بکار کرده اند، افزود: در این دانشگاهها شاخص موفقیت، تعداد مقالات بوده است که تاکنون نیز این روند ادامه داشته به طوری که توانسته ایم موقعیت خوبی را در منطقه بدست آوریم.

محمدی با بیان اینکه ما توانسته ایم در زمینه های مختلف از جمله نانو جایگاه خوبی را کسب کنیم گفت: همچنین در سایر زمینه ها موفقیت هایی کسب شده که تولید مقالات نشان از این موفقیت ها بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیاستگذاری ها مبنی بر توسعه کیفی مقالات است، گفت: در واقع اکنون مقالاتی مورد توجه قرار می گیرند که از نظر کیفیت قابل ارزیابی باشد تا از آن بتوان دستاوردی پژوهشی استخراج کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در حال حاضر مقالاتی مورد حمایت قرار می گیرند که بتوانند قابلیت تبدیل به محصول را داشته باشند و به ثروت زایی کشور کمک کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس راه اندازی شرکت های دانش بنیان دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته زیرا می توان بدینوسیله دستاوردهای پژوهشی ها را به محصول تبدیل کرد.

محمدی گفت: در حال حاضر ۵ شرکت دانش بنیان در دانشگاه علم و صنعت شکل گرفته و طرح هایی در این شرکت ها در حال دانش بنیان شدن هستند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر