هم افزایی | باورمندی | نوآوری


محتویات بسته کنگره سالانه کانون دانش آموختگان و اساتید مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران (کادمان) برای عرضه آماده شده است.

بنابر این گزارش، علاقه مندان جهت تهیه کتاب کادمان، لیوان سفال با لوگوی کادمان و عکس و فیلم همایش در قالب DVD می توانند با دبیرخانه به شماره 77240092 تماس حاصل فرمایید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر