هم افزایی | باورمندی | نوآوری


چهلمین و یکمین گردهمایى انجمن مهندسى صنایع ایران  روز یکشنبه 11 مهر در دانشگاه امیرکبیر با مشارکت انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

بر این اساس، این گردهمایی با عنوان لجستیک در شرایط بحران، مفاهیم و کاربردهای نوین زنجیره تامین را در فعالیت های بشردوستانه مورد بررسی قرار می دهد.

بنابر این گزارش، دکتر مهیار افتخار، دکتر مهدی فتح اله و دکتر سید محمدجواد میرزاپور آل هاشم، در سخنرانی و ارائه های خود به بیان تفاوت لجستیک معمول با لجستیک بحران، تعریف مفاهیم مرتبط و نیز ذکر چالش ها و عوامل موفقیت در این حوزه می پردازند.

دکتر مهیار افتخار، دکترای مدیریت عملیات از دانشگاه HEC پاریس بوده و در حال حاضر استاد دانشگاه ایالتی آریزونای آمریکا بوده و  متخصص در سیستم های لجستیک بشردوستانه (Humanitarian Logistics) می باشد.

همچنین دکتر مهدی فتح اله، مدرک دکترای خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع اخذ نموده بوده و در حال حاضر رییس انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیات مدیره انجمن لجستیک ایران بوده و متخصص در مدیریت زنجیره تامین و لجستیک می باشد.

سید محمدجواد میرزاپور آل هاشم نیز فوق دکتری لجستیک و حمل و نقل شهری از دانشگاه EMLYON فرانسه بوده و دانش آموخته مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه امیرکبیر بوده و همزمان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه ESC Rennes فرانسه می باشند.

بر این اساس، 41مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران از ساعت 16 تا 19 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود و علاقمندان می توانند از طریق تلفن های 81032317 و 88962076 و یا فرم ثبت نام گردهمایی 41، برای ثبت نام اقدام نمایند.

گفتنی نشانی محل برگزاری، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج، کوچه سعید، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه امیرکبیر می باشد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر