هم افزایی | باورمندی | نوآوری


نشست هم ورودی های دانشگاه

انگار همین دیروز بود...

 

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

در نظر است در نیمه دوم سال 95 نشست هایی میان هم ورودی های دانشگاه به تفیک دانشکده ها برگزار شود.

لذا خواهشمند است اطلاعات خود  و هم دوره های خود را از طریق فرم زیر برای انجمن دانش آموختگان ارسال نمایید.

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر