هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش بنیان کردن صنایع سبب پایداری رشد اقتصاد و اقتدار کشور در منطقه و دنیا می شود و در اقتصاد مقاومتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

اقتصاد دانش بنیان به روشی از تولید گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌شود؛ در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در کشور ما نیز جایگاهی برای خود کسب کرده اما با این وجود یکی از نقاط ضعف آن پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و به روز نبودن فناوری بنگاه های اقتصادی است.

سید علیرضا شجاعی دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص لزوم دانش بنیان کردن صنایع اظهار داشت: در بند دو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان اشاره شده و در آن به افزایش سهم تولید و صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در سطح منطقه توجه ویژه شده است.

وی در ادامه افزود: دانش بنیان کردن صنعت و تجارت نه تنها موجب پایداری رشد و توسعه و استحکام پایه های اقتصاد می شود، بلکه زمینه های اقتدار کشور را در منطقه و دنیا فراهم می کند و از این منظر در اقتصاد مقاومتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر جهت گیری برخی کشورها به سمت صادرات با وزن صفر و ارزش بی نهایت است و این به معنای صدور محصولات دانش بنیان قلمداد می شود.

این کارشناس صنعت عنوان کرد: دانش بنیان کردن صنعت در دو بخش باید صورت پذیرد؛ در وهله اول، سرمایه گذاری های جدید باید با دو رویکرد دانش بنیانی و صادراتی انجام شود به طوری که نگاه موجود به بازار جهانی معطوف گردد.

شجاعی در ادامه اذعان داشت: بخش دیگر بنگاه های صنعتی و تجاری فعلی هستند که باید به سمت دانش بنیان شدن پیش روی کنند که در این راستا ابتدا اعتقاد و باور مدیران به دانش بنیان کردن صنعت مطرح می گردد.

دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بر خلاف تصور برخی افراد که آن را منزوی و ریاضتی می پندارند، یک اقتصاد مترقی و پیشرو است.

شجاعی بیان داشت: فاصله ما تا رسیدن به اقتصاد دانش بنیان زیاد است و باید یک دوران گذار برای دستیابی به هدف مطلوب مورد نظر طی شود تا از سازمان های منبع محور به بنگاه های دانش بنیان تبدیل شویم.

وی درباره ضرورت توجه به دانش بنیان شدن صنایع گفت: این امر در محیط جدید اقتصادی اجتناب ناپذیر است و در صورتی که بنگاه ها به این سمت حرکت نکنند از گردونه رقابت خارج می شوند و حتی برخی نیز از بقا ساقط می گردند.

شجاعی در پایان اظهار کرد: هر گونه سرمایه گذاری جدید باید رویکرد دانش بنیان داشته باشد و از همین رو مقام معظم رهبری بر انتقال تکنولوژی از کشورهای مختلف در جذب سرمایه گذاری تأکیدات جدی داشته اند و بیان داشتند که ایده‌ی آمد و رفت هیات های خارجی باید سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید و در جاهایی که به فنّاوری جدید احتیاج داریم، آوردن فناوری جدید باشد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر