هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دکتر کاظم نقندریان، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، مصادف با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، رئیس مکتب جعفری دعوت حق را لبیک گفتند.

روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران این فقدان را به خانواده و بستگان آن مرحوم و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می نماید.

دکتر کاظم نقندریان

بنابر این گزارش، مراسم تشییع پیکر ایشان فردا (یکشنبه) بعد از نماز ظهر و عصر از محل مسجد الشهدای دانشگاه علم و صنعت ایران به سمت دانشکده صنایع برگزار خواهد شد و سپس جهت تدفین به مشهد مقدس انتقال داده خواهد شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر