هم افزایی | باورمندی | نوآوری


شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط فعالیت می کنند.

یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان موردتوجه قرار می گیرد، بررسی دانش بنیان بودن کالاها و خدمات ارائه شده توسط آن شرکت ها است. برای این منظور از سال 1391 تهیه فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است که مستند پیش رو ویرایش سوم آن است که در ابتدای سال 95 منتشر و در دسترس قرار گرفته است که شامل 14 دسته اصلی می شود.

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان‎

✅ فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان‎


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر