هم افزایی | باورمندی | نوآوری


محل جدید دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران قبل از ظهر روز سه شنبه، پانزدهم تیرماه 95 با حضور مسوولان این دانشگاه افتتاح شد.

دکتر محمد علی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران در آیین افتتاح دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری این دانشگاه اظهار داشت: امیدواریم توسعه فیزیکی محل ارتباط با صنعت دانشگاه منجر به رشد هر چه بیشتر فعالیت های صنعتی دانشگاه بشود و در بحث تبدیل نتایج تحقیقات به تولید و فناوری تاثیر به سزایی داشته باشد.

دکتر نورالله کثیری، مدیر دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این مراسم بعد از تشکر از همکاری و مساعدت بخش های دانشگاه در راه اندازی محل جدید دفتر همکاری های اظهار داشت: در برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران که اخیرا به تصویب هیات امنا دانشگاه رسیده، بناست دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری خیلی بیشتر از سایر بخش های دیگر دانشگاه فعال شود و بنده نیز با حضور در جلسات شورای دانشکده های دانشگاه سعی در بستر سازی برای این منظور شده ام.

مدیر همکاری های علمی صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: بر اساس تجارب قبلی، مطالعات چندین ساله و دریافت نظرات مدیران و کارشناسان با تجربه دانشگاه به این نتیجه رسیدیم که به منظور روان سازی و تسهیل برنامه هایی همچون  فرصت مطالعاتی صنعتی و جذب اعضای جدید هیات علمی در فعالیت های صنعتی ضرورت دارد این دفتر توسعه یابد.

دکتر کثیری در پایان گفت: بر اساس شناختی که از گستردگی فعالیت های صنعتی در حوزه های مختلف حاصل شد به این نتیجه رسیدیم که می بایست یک سری دفاتر خاص برای تعامل با صنایع راه اندازی شود.

گفتنی است در ساختار جدید دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری دفتر تعاملات با حوزه هایی همچون: وزارت صنعت معدن و تجارت-وزارت نفت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت علوم تحقیقات و فناوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- شهرداری ها و حوزه ی حمل و نقل ریلی به صورت مجزا راه اندازی شده است.

لازم به ذکر می باشد دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری از مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه واقع در پژوهشکده مهندسی خودرو به محل سابق گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران انتقال یافت.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر