هم افزایی | باورمندی | نوآوری


تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت ایران توسعه (سهامی خاص) در زمینه انتقال تکنولوژی و همکاری علمی روز دوشنبه، چهاردهم تیرماه 95 منعقد شد.

موضوعات این تفاهم نامه که توسط دانشکده مهندسی برق و پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران هدایت خواهد شد، زمینه هایی همچون اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصیلی مختلف، ارائه سمینار، دو.ره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، هدایت و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز، همکاری و مشارکت در جهت اجرا پروژه های ارتقای پهنای باند اینترنت کشور و...می باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه در یک مقدمه و هفت ماده، با حضور رییس دانشگاه، مدیران حوزه پژوهش دانشگاه، ریس دانشکده مهندسی برق واعضای هیات علمی این دانشکده و مدیر عامل شرکت ایران  توسعه و هیات همراه به امضای مدیردفتر همکاریهای علمی- صنعتی و فناوری دانشگاه و مدیر عامل شرکت ایران توسعه رسید.

لازم به ذکر می باشد، در پایان این جلسه نمایندگانی از هر دو طرف برای پیگیری اجرای تفاهم نامه و انعقاد قراداد مشخص گردید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر