هم افزایی | باورمندی | نوآوری


رییس دانشگاه علم و صنعت با بیان این که از دوسال گذشته این دانشگاه بر بین‌المللی شدن متمرکز شده است، گفت: به منظور بین‌المللی شدن دانشگاه برنامه‌هایی را در برنامه راهبردی این دانشگاه در نظر گرفته ایم.

به گزارش ایسنا، دکتر برخورداری در مراسم روز بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت با بیان این که در گذشته این دانشگاه در حوزه‌های بین‌المللی فعال نبوده است،افزود: در دو سال اخیر بین‌المللی سازی کردن دانشگاه از جمله برنامه‌های ما محسوب می‌شود از این رو تعدادی از اساتید ما در امور بین‌الملل فعالیتهای چشمگیری داشته‌اند.

وی انتشار کتب و همکاری با نشریات بین‌المللی را از جمله فعالیتهای اساتید دانشگاه علم و صنعت در حوزه بین‌الملل دانست و ادامه داد: در حال حاضر تعداد اساتیدی که در حوزه بین‌الملل وارد شده‌اند، محدود است ولی دانشگاه باید به مسیر بین‌المللی سازی شدن وارد شود.

برخورداری اضافه کرد: از این رو بین‌المللی سازی کردن دانشگاه‌ها در برنامه راهبردی دانشگاه دیده شده است ضمن آن که در برنامه‌های پژوهشی، اساتید در حوزه بین‌المللی امتیاز برای آنها لحاظ خواهد شد.

رییس دانشگاه علم و صنعت با بیان این که در حال حاضر این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌های همتراز خود در سطح بین‌المللی دارای مناسب است، اضافه کرد: در رتبه‌بندی تایمز این دانشگاه دارای رتبه‌های خوبی شده و برای افزایش آن نیز نیاز به فعالیت بیشتر اعضای هیات علمی این دانشگاه در حوزه‌های بین‌المللی و آموزشی و پژوهشی است.

برخورداری ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه با همکاری وزارت علوم بتواند گام‌های موثری در جهت بین‌المللی شدن بردارد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر