هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با حضور قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رییس دانشگاه علم و صنعت، از 8 دانشمند و 6 نهاد علمی دانشگاه علم و صنعت تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه علم و صنعت با برگزاری مراسم روز بین‌الملل، از 8 دانشمند و 6 نهاد علمی برتر این دانشگاه تقدیر به عمل آورد.

بر این اساس دانشمندان برتر این دانشگاه به شرح ذیل است:

 • دکتر علی کاوه، استاد دانشکده مهندسی عمران به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان
 • دکتر تورج محمدی، استاد دانشکده مهندسی شیمی به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان
 • دکتر خسرو مالک‌نژاد، استاد دانشکده مهندسی شیمی به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان
 • دکتر مجید آیت‌اللهی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان و کسب رتبه سوم فعالیتهای بین‌المللی دانشگاه علم و صنعت در سال 93
 • دکتر رضا سعادتی، استادیار واحد نور دانشگاه علم و صنعت به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان و کسب رتبه دوم فعالیتهای بین‌المللی در سال 93
 • دکتر محمد سعیدی مهرآبادی، استاد دانشکده صنایع به دلیل کسب رتبه اول فعالیتهای بین‌المللی در سال 93
 • کتر سوسن روشن ضمیر، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان
 • دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی، دانشیار دانشکده شیمی به دلیل قرار گرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان جهان

 

در این مراسم همچنین از 6 نهاد برتر علمی دانشگاه علم و صنعت تقدیر به عمل آمد که اسامی آن به شرح ذیل است:

 •   موسسه کامپوزیت ایران به ریاست دکتر محمود شکریه به دلیل اجرایی کردن برنامه‌ تبادل دانشجو و همکاری مستمر با دانشگاه در برقراری ارتباطات علمی با هیات‌های خارج
 • دانشکده مهندسی راه‌آهن به ریاست دکتر سیدسعید فاضلی به دلیل همکاری مستمر با دانشگاه در برقراری ارتباطات علمی با هیات‌های خارجی و اجرایی کردن برنامه ارتباط دانشگاه با صنعت خارج از کشور
 • مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی ساوا دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت به ریاست دکتر هادی شهریار شاه‌حسینی به دلیل تلاش در زمینه همکاری دانشگاه با نهادهای جهانی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • پردیس شماره دو دانشگاه به ریاست دکتر محمد احمدیان به دلیل تلاش ارزنده در جذب دانشجویان غیر ایرانی
 • دانشکده مواد و متالورژی به ریاست دکتر علیرضا خاوندی به دلیل تلاش در جهت ایجاد دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی
 • دانشکده معماری و شهرسازی به ریاست دکتر محمد اخلاصی به دلیل همکاری مستمر در تبادل دانشجویان کارآموز با خارج از کشور تحت برنامه‌های آیسته

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر