هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پنجمین جشنواره حرکت ویژه دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، 27 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.

این جشنواره هر سال به منظور گردآوری و نمایش دستاوردهای یک ساله انجمن های علمی  این دانشگاه برگزار می شود و به برگزیدگان آن جوایز نقدی اعطا می شود و در نهایت برگزیدگان در جشنواره ملی حرکت که همه ساله برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.
در این جشنواره 14 انجمن علمی دانشگاه حضور داشتند و دستاوردهای خود را به معرض نمایش قرار دادند و فعالیت های اموزشی و پژوهشی و ترویجی این انجمن ها از سوی دفتر مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در افتتاحیه این جشنواره اعضای هیات رییسه دانشگاه با حضور در نمایشگاه با دستاوردهای دانشجویان آشنا شدند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر