هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مراسم جشن 1300 دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 94-1393 روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد.

این جشن در سه روز و به صورت دانشکده ای برنامه ریزی شده بود و در آن همچنین از فارغ التحصیلان ممتاز دوره اخیر در جشن دانش آموختگان تقدیر شد.

در روز اول جشن، دانش آموختگان آموزش الکترونیکی و پردیس 2؛  روز دوم دانشکده های مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی راه آهن، مهندسی خودرو و واحد بهشهر و در روز سوم، دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی پیشرفت، مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر، ریاضی، فیزیک و شیمی حضور داشتند.

این جشن شامل برنامه های متنوعی چون سخنرانی، برنامه های هنری، پخش کلیپ، قرائت سوگندنامه و گرفتن عکس دسته جمعی دانشکده ای بود و در آن حدود 1300 دانش آموخته شرکت داشتند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر