هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دکتر ذاکری رییس سابق و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور به عنوان مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان منصوب شد.

در بخشی از این حکم خطاب به دکتر ذاکری آمده است:"با توجه به اینکه قرارداد ساخت راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان اولین تجربه در کشور بوده و هماهنگی لازم بین ارکان طرح و سازمان های مرتبط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، کلیه اختیارات، مسوولیت ها، تصمیم گیری کارفرمایی اعم از فنی، اجرایی، مالی، حقوقی، خسارت و قراردادی و مسوولیت های نظارتی مشاور به عهده جنابعالی می باشد. انتظار می رود با برنامه ریزی لازم ضمن اولویت بندی قطعات پروژه در رعایت کلیه جوانب قانونی، فنی و اجرایی نسبت به تکمیل مطالعات محور و عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندی اقدام فرمایید."

دکتر جبار علی ذاکری دانش آموخته دوره دکترای تخصصی مهندسی راه آهن از دانشگاه جیائوتونک چین است و مواردی همچون معاون  روسازی خطوط راه آهن، مدیر کل خط و ابنیه فنی راه آهن، مجری طرح های عمرانی راه آهن، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مترا، عضویت در کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ریاست دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران و... را در کارنامه اجرایی خود دارد.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، این انتصاب شایسته را به جناب آقای دکتر ذاکری تبریک گفته و توفیقات روز افزون ایشان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزو دارد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر