هم افزایی | باورمندی | نوآوری


به منظور افزایش ارتباط هر چه بیشتر اعضا با انجمن و بهبود کیفیت و سرعت اطلاع رسانی آخرین اطلاعیه ها و اخبار مهم مربوط به دانشگاه و دانش آموختگان، اعم از برگزاری رویدادها و نشست ها، اطلاع از دوره های آموزشی و فعالیت های ملی و بین المللی انجمن و نیز فرصت های استخدامی و همکاری، کانال رسمی «انجمن دانش آموختگان» راه اندازی شد.

بنابر اعلام سیدعلیرضا شجاعی دبیر انجمن، این کانال تنها صفحه رسمی تلگرام انجمن است که با هدف همسویی با رشد تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای و بهره مندی از شبکه های مجازی راه‌اندازی شده است.

در کانال تلگرام انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی https://telegram.me/alumniIUST مطالب مفید و کاربردی در زمینه های مدیریت نیز به منظور ارتقاء سطح دانش و انگیزه در اعضای محترم در نظر گرفته شده است.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر