هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در احکام جداگانه ای افراد ذیل را در مسوولیت های مذکور منصوب نمود.

 • دکتر نوراله کثیری بیدهندی برای مدت دو سال به سمت «مدیر دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه»
 • دکتر نادر شریعتمداری به سمت «دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه»
 • دکتر علی اله وردی برای مدت دو سال به سمت «رئیس مرکز تحقیقات سیمان»
 • دکتر فرناز برزین پور برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه مهندسی صنایع- صنایع، دانشکده مهندسی صنایع»
 • دکتر باقر ذهبیون برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه آب دانشکده مهندسی عمران»
 • دکتر نوراله کثیری بیدهندی برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای مرکز رشد فناوری و عضو منتخب شورای پژوهشی در شورای دانشگاه»
 • دکتر ابوالفضل واحدی و دکتر مصطفی بهزادفر را برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه»
 • دکتر امیرحسین کاکائی برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه»
 • دکتر آزاده تجردی برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی»
 • دکتر عطااله رفیعی آنانی برای مدت یک سال به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی پیشرفت»

همچنین دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در احکام جداگانه ای برای مدت دو سال افراد ذیل را در مسوولیت فعلی آنان ابقاء نمود.

 • دکتر محسن کلانتر به مدت دو سال دیگر در سمت «معاون آموزشی دانشگاه»
 • دکتر سید حسین سیدین به مدت دو سال دیگر در سمت «معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه»
 • دکتر افشین شریعت به مدت دو سال دیگر در سمت «معاون  فرهنگی دانشگاه»
 • دکتر احمد اکبری به مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر»
 • دکتر محمدرضا مقبلی به مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی شیمی»
 • دکتر سعید رستگاری به مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر دفتر برنامه، بودجه و طرح دانشگاه»
 • دکتر محسن فیضی برای مدت دو سال دیگر در سمت «سردبیر مجله بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت»
 • دکتر علی کاوه برای مدت دو سال دیگر در سمت «سردبیر مجله بین‌المللی بهینه یابی در مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت»  و دکتر محمد حسن بازیار نیز برای مدت دوسال دیگر در سمت «سردبیر مجله بین‌المللی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران » ابقا شدند.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه، انتصاب و ابقاء شایسته فوق را به نامبردگان تبریک عرض نموده، برای این عزیزان توفیقات روزافزون آرزو دارد. 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر