هم افزایی | باورمندی | نوآوری


اطلاعیه‌ی انجمن دانش‌آموختگان:
به اطلاع کلیه دانش‌آموختگان و اساتید محترم می‌رساند، به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برنامه "یک عصر هنری" این انجمن مورخ ۱۵ اسفند لغو شده و به زمانی دیگر موکول می‌گردد.

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر