هم افزایی | باورمندی | نوآوری


به استحضار دانش‌آموختگان و اساتید محترم می‌رساند، همانطور که پیش از انتخابات اخیر انجمن ضرورت بازبینی و ویرایش اساسنامه انجمن بویژه آیین­‌نامه تاسیس کانون­‌های دانشکده­‌ها از سوی تعدادی از اساتید و فارغ­‌التحصیلان محترم دانشگاه مطرح شد، در حال حاضر هیئت­‌مدیره جدید انجمن موضوع بررسی و اصلاح این اسناد را در دستور کار کمیته تشکیلات، قرار داده است؛ در همین راستا مکاتبات با دانشکده‌ها به منظور معرفی نماینده دانش­‌آموختگان آن دانشکده جهت عضویت در کارگروه اصلاح اساسنامه به انجمن، صورت گرفته است. موجب امتنان است که با توجه به قریب­‌الوقوع بودن انتخابات کانون­ برخی از دانشکده­‌ها تسریع در معرفی نماینده دانشکده‌ها الزامیست.

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر