هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش‌آموخته عزیز دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

به اطلاع می­ رساند که کانون دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق در حال شکل گیری است.

پیرو زحمات و پیگیری­ های چندین ماهه کارگروه تاسیس کانون دانش­ آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برق و نامه دریافتی در این خصوص، همایشی جهت انتخاب نهایی هیات موسس در مورخ سه شنبه اول بهمن 98، ساعت 3 بعدازظهر در محل دانشکده مهندسی برق برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می­‌گردد که قبول زحمت فرموده و به  گردهمایی­ مان افتخار حضور دهید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر