هم افزایی | باورمندی | نوآوری


بسمه تعالی

شهادت هنر مردان خداست

با اعلام خبر شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بار دیگر صفحه ای جدید از غیرت و شجاعت حماسه آفرینان این مرز و بوم رقم خورد، دشمن با شناسایی نقش تاثیرگذار این سردار بزرگ و پرافتخار در ایجاد وحدت بین کشورهای منطقه و محبوبیت او در بین اقشار مختلف جامعه ایران با باورهای سیاسی و اجتماعی متفاوت و در جایگاه انسانی بسیار موثر و نیرومند در حفظ و گسترش وحدت ملی ایرانیان و با سرخوردگی از برباد رفتن توهماتش بعد از سال ها لشکرکشی و جنایت در منطقه به این اقدام ترویستی مبادرت کرد.

انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به نمایندگی از همه اقشار دانشگاهی، به سهم خود با قدردانی از تلاش های بی شائبه تمامی نیروهای مسلح کشور در حفظ و حراست ایران عزیز، شهادت سردار پرافتخار کشورمان را، تسلیت گفته و در مسیر جهاد اقتصادی و فرهنگی و علمی و حفظ تمامیت ارضی کشور راسخ تر از گذشته راه آن سردار بلندقامت و ظلم ستیز را ادامه خواهیم داد.
-
-
تو زنده ای هنوز که بیداد زنده است
روحت شاد و راهت پر رهرو باد

داود پورجم
دبیرکل انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران
14 دی 1398

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر