هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانشکده مهندسی برق و انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ایجاد واحدهای موضوع ماده 14 در اساسنامه انجمن در نظر دارند تا کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برق را راه اندازی نمایند.

لذا از دانش آموختگان و اساتید علاقمند این دانشکده و شاخص در زمینه های علمی، صنعتی و مدیریتی جهت حضور در هیات موسس این کانون دعوت می گردد تا مراتب همکاری خود را از طریق ثبت اطلاعات در فرم اعلام آمادگی تا پایان دیماه 1398 اعلام نمایند.

همچنین در نظر است که نشست هم‌اندیشی به منظور تشکیل کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برق در بهمن ماه سال جاری تشکیل گردد. این جلسه با حضور هیات موسس، ریاست محترم دانشکده مهندسی برق و نماینده انجمن دانش آموختگان به منظور انجام توافقات اولیه تشکیل خواهد شد. زمان دقیق و مکان برگزاری این جلسه، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 

فرم اعلام آمادکی حضور در هیات موسس کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برق


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر