هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دومين جلسه هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران در دوره جديد فعاليت، عصر روز گذشته در محل حوزه رياست دانشگاه برگزار شد.

علي نصيري طوسي مشاور رئيس و مديركل حوزه رياست دانشگاه كه ميهمان اين جلسه بود از طرف رئيس دانشگاه به دليل پيش آمدن جلسه اي ضروري و عدم امكان حضور در جلسه عذرخواهي كرد و ادامه داد: دانشگاه مصمم به تداوم فعاليت انجمن دانش آموختگان است و به آن باور و اعتقاد دارد. وي با تاكيد بر لزوم استقلال انجمن، افزود: هر چه انجمن بتواند مستقل باشد، دوام و استحكامش بيشتر خواهد شد. اين عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو از مكاتبه با 8 هزار دانش آموخته آن دانشگاه براي به روز رساني اطلاعات خبر داد. در ادامه اين جلسه، موضوعاتي همچون تمديد پروانه انجمن، محل جديد انجمن، فعال شدن سايت اختصاصي انجمن، برنامه ريزي براي برگزاري مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

سيد عليرضا شجاعي عضو هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران در اين جلسه با ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده از جلسه گذشته تا كنون، شناسايي دانش آموختگان و ارتباط با آنها را حائز اهميت دانست و گفت: دانشگاه مي تواند از ظرفيت دانش آموختگان براي انتقال تجربه به دانشجويان در قالب آموزش ها و سمينارهاي كاربردي بهره گيرد. وي اضافه كرد: با ايجاد كميته اشتغال در انجمن از توان فارغ التحصيلان براي دانش آموختگان جوان جوياي كار دانشگاه استفاده كنيم.

شناسايي فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت در بدنه قواي سه گانه، صدا و سيما، بنگاه هاي بزرگ و خارج از كشور و نيز فعال سازي كميته هايي در انجمن به منظور پيشبرد امور از جمله پيشنهادهاي شجاعي در اين جلسه هيات مديره بود.

همچنين مقرر شد نشستي با مسوولان انجمن هاي دانش آموختگان دانشكده ها برگزار و در جلسه آينده هيات مديره از آنها دعوت بعمل آيد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر