هم افزایی | باورمندی | نوآوری


عضو هيات مديره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران  از راه اندازي سايت اختصاصي انجمن در آينده اي نزديك خبر داد.

سيد عليرضا شجاعي گفت: پيرو مصوبه هيات مديره و تاكيد مسوولان دانشگاه، درگاه اينترنتي انجمن به نشاني www.alumniIUST.ir ثبت شده و طي روزهاي آينده فعال خواهد شد.

وي از فارغ التحصيلان دانشگاه خواست تا نظرات و پيشنهادهاي خود را كه قطعا سازنده و مفيد خواهد بود براي پربارتر كردن سايت و ايجاد بخش هاي مختلف با هدف تعامل بيشتر دانش آموختگان با يكديگر و نيز فارغ التحصيلان با دانشگاه از طريق سايت اعلام كنند.

اين عضو هيات مديره افزود: بخش ارتباط با ما و نيز عضويت از جمله بخش هايي است كه سريعا بر روي تارنماي انجمن قرار خواهد گرفت. 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر