هم افزایی | باورمندی | نوآوری


ثبت نام گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران شروع شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، این گردهمایی روز پنجشنبه 20 اردیبهشتماه با حضور اعضای هیات علمی دانش آموختگان ادوار مختلف در دانشگاه برگزار می شود.

بنابر این گزارش، برگزاری مجمع عمومی عادی و فوف العاده، انجمن دانش آموختگان دانشگاه و انتخاب بازرس از جمله برنامه های این گردهمایی می باشد.

دانش آموختگان گرامی می توانند جهت ثبت نام و حضور در گردهمایی به نشانی اینترنتی EVAND.ir/AlumniIUST مراجعه نمایند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر