هم افزایی | باورمندی | نوآوری


جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، روز چهارشنبه 12 مهرماه 1396 در سالن اجتماعات ریاست برگزار و در خصوص راهکارهای گسترش و هموارسازی فعالیت های انجمن، بحث و بررسی صورت گرفت.

 

فعالیت تمامی کانون ها زیر نظر انجمن دانش آموختگان و اساتید

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در این جلسه، دکتر محمدعلی برخورداری، رییس دانشگاه در سخنانی گفت: پس از انتخابات انجمن، انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه رسمیت دارد و هر برنامه ای که برای پیشرفت و توسعه انجمن ارائه شود، مورد حمایت دانشگاه است.

وی تاکید کرد: تمامی کانون های دانشکده ای، باید زیر نظر انجمن دانش آموختگان و اساتید فعالیت کنند.

 

گزارش اقدامات انجمن

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه مهندس مهدی خاتونی، دبیر انجمن دانش آموختگان و اساتید، ضمن تشکر از هیات رییسه دانشگاه برای حسن نظر و اهتمام آنها به راه اندازی مجدد انجمن؛ به معرفی اعضای هیات مدیره انجمن و ارائه گزارشی از عملکرد هشت ماه اخیر آن پرداخت.

وی راه اندازی کانال و گروه تلگرام انجمن و عضوگیری از 1700 عضو هیات علمی، دانش آموخته و دانشجوی دانشگاه و نیز برگزاری گردهمایی افطار سالیانه انجمن با حضور 180 دانش آموخته و عضو هیات علمی دانشگاه را از اقدامات این انجمن برشمرد.

مهندس خاتونی همچنین راه اندازی کمیسیون های تخصصی و برنامه ریزی برای تسهیل اشتغال زایی و کارآفرینی دانش آموختگان را به همراه پیشنهاد مکتوب 17 برنامه آتی انجمن به هیات رییسه دانشگاه ارائه کرد.

 

حاضرین در جلسه

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در این نشست، تنی چند از معاونین و مدیران دانشگاه، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در رابطه با بهبود عملکرد انجمن و توسعه فعالیت های آن ارائه کردند:

 • دکتر حبیب الله اکبری، معاون دانشجویی دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید
 • دکتر حیدر جهانبخش، عضو هیات مدیره انجمن و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی
 • دکتر افشین شریعت، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 • دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری
 • دکتر محسن کلانتر، معاون آموزشی
 • دکتر سید حسین سیدین، معاون اداری و پشتیبانی
 • دکتر محمد واحدی، مدیر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • دکتر محمدقربان دکامین، مدیر روابط عمومی
 • مهندس سید علیرضا شجاعی، دبیر سابق انجمن دانش آموختگان

 

نقطه نظرات مطرح شده

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله موارد مورد بحث در این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. راه اندازی کانون های دانشکده ای
 2. پر کردن خلا ارتباطی بین دانش آموختگان و دانشگاه
 3. ایجاد بستر لازم برای استفاده از امکانات دانشگاه (نظیر فضاهای ورزشی) برای دانش آموختگان و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و رفاهی از سوی دانشگاه به دانش آموختگان
 4. برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی دانش آموختگان برای پیشبرد دانشگاه
 5. تامین محلی برای استقرار انجمن در دانشگاه
 6. صدور کارت عضویت در انجمن
 7. ایجاد امکان استفاده دانش آموختگان از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه
 8. بازآموزی دانش آموختگان با اعطای مدرک معتبر
 9. لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی دانش آموختگان
 10. برگزاری سمینارهای تخصصی با حضور اعضای انجمن
 11. استفاده از پتانسیل دانش آموختگان موفق برای شناساندن دانشگاه به مدارس برتر
 12. معرفی دانش آموختگان کارآفرین
 13. حفظ شأن و منزلت دانش آموختگان
 14. برقراری شعبات کانون های انجمن در استان ها و...

 

تقدیر و تشکر

در پایان این جلسه، از سوی انجمن دانش آموختگان و ریاست دانشگاه از عملکرد مهندس سید علیرضا شجاعی، دبیر سابق انجمن با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.

 

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر