هم افزایی | باورمندی | نوآوری


نسخه آنلاین گزارش حقوق و دستمزد سال 95 را به رایگان دریافت کنید

جهت دریافت این گزارش 220 صفحه ای، ایمیل خود را ثبت و تایید نمایید

{loadformmaker 2}

 

کاربردها و مزایای عملی گزارش حقوق و دستمزد

  • آگاهی از سطح رایج دریافتی ها در شرکت های مختلف
  • پیشگیری از پرداخت حقوق های غیر متعارف
  • مرجع بررسی درخواست های پرسنل جهت افزایش حقوق
  • مقایسه حقوق سطوح مختلف سازمان با شرکت های مشابه
  • عدم از دست دادن نیروهای خوب سازمان

 

گزارش حقوق و دستمزد نخستین، معتبرترین و تنها مرجع آگاهی از میزان دریافتی ها در مشاغل مختلف در کشور است که به صورت انحصاری توسط مجموعه ایران تلنت تولید می شود. این گزارش در پاسخ به دغدغه کارفرمایان، کارجویان و کلیه فعالان بازار کار منتشر شده و به کارفرمایان این امکان را می دهد تا با آگاهی از سطح رایج حقوق ها، تصمیم درستی در رابطه با تعیین دستمزد برای پرسنل خود اتخاذ و بتوانند برای آینده سازمان خود به درستی برنامه‌ریزی کنند.

1- شرکت هایی با بیش از 100 نفر پرسنل

2- شرکت هایی با کمتر از 100 نفر پرسنل

گزارش حقوق و دستمزد سال 95

نسخه آنلاین گزارش حقوق و دستمزد سال 95 را به رایگان دریافت کنید

جهت دریافت این گزارش 220 صفحه ای، ایمیل خود را ثبت و تایید نمایید

{loadformmaker 2}

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر