هم افزایی | باورمندی | نوآوری


از کلیه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی علم و صنعت در سال های 94 و 95 که همزمان با تحصیل، کتابی منتشر کرده اند، دعوت می شود در جشنواره کتاب سال دانشجویی ثبت نام نمایند.

اثر منتشر شده باید دارای مشخصات عمومی کتاب و مجوز رسمی انتشار کتاب باشد. کتاب های الکترونیکی نیز در صورت دارا بودن مجوز ارشاد و هولوگرام مورد قبول قرار می گیرند.

بنابر این گزارش، در این جشنواره از جوان ترین مؤلفان و مترجمان نیز تقدیر به عمل می آید.

مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 15 مردادماه در نشانی ISBA.ir برقرار است.

دعوت مولفین و مترجمین به جشنواره کتاب دانشجویی


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر