هم افزایی | باورمندی | نوآوری


جلسه هیات رئیسه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2018) با حضور دکتر محمدعلی برخورداری، رییس کنفرانس و رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و دیگر ارکان کنفرانس، روز سه شنبه 20 تیر 1396 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

 هيات ریيسه چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

در این جلسه دکتر سیامک نوری، رئیس دانشکده مهندسی صنایع علم و صنعت و دبیر کنفرانس ضمن ابراز خرسندی از میزبانی کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع توسط دانشگاه علم و صنعت ایران برای دومین بار بر برنامه ریزی دقیق و همکاری مستمر دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن مهندسی صنایع ایران برای اجرای هر چه بهتر کنفرانس تاکید کرد.

در ادامه، دبیر علمی کنفرانس، دکتر مهدی غضنفری استاد تمام دانشکده #مهندسی_صنایع ضمن مروری بر سوابق و تاریخچه کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع از سال 80 و دانشگاه های میزبان این رویداد، لزوم ارتقای کیفی و اثربخشی کنفرانس و برجسته کردن ابعاد کاربردی مهندسی صنایع به ویژه در حوزه های نوین را یادآورد شد.

سپس دکتر میر سامان پیشوایی، جانشین دبیر علمی کنفرانس گزارشی از روند برنامه ریزی علمی کنفرانس، محورها و برنامه های جانبی آن ارائه داد.

در ادامه، مهندس سیدعلیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و دبیر اجرایی کنفرانس نیز گزارشی کوتاه از روند امور اجرایی و نحوه همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران بیان داشت و بر لزوم ارتباط تنگاتنگ ارکان کنفرانس به ویژه در اختیار قرار گرفتن توان و امکانات بخش های مختلف دانشگاه برای پشتیبانی از این رویداد علمی مهم بین المللی تاکید کرد.

در پایان این جلسه، دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن ابراز مسرت از برگزاری کنفرانس چهاردهم مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران، اهتمام تیم علمی و اجرایی کنفرانس برای ایجاد ارتباطات گسترده داخلی و خارجی را خواستار شده و ضمن حمایت و پشتیبانی از تیم برگزارکننده کنفرانس برای هر گونه همکاری مورد نیاز از طرف دانشگاه اعلام آمادگی کرد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر