هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با توجه به فراهم شدن فرصت تجدید دیدار و تبادل تجارب و نظرات خانواده بزرگ علم و صنعت در روز چهارشنبه، 31 خردادماه (26 ماه مبارک رمضان) از کلیه سازمان ها و شرکت های علاقمند دعوت می شود حول محورهای زیر در این مراسم همکاری نمایند:

1- استفاده از استندهای تبلیغی آن شرکت در فضای مراسم

2- ارائه بروشور و هدایای تبلیغی آن شرکت به مهمانان

3- ارائه تخفیف ویژه به مهمانان در استفاده از خدمات و محصولات آن شرکت

4- حمایت مادی و معنوی از این رویداد به عنوان اسپانسر

5- اطلاع رسانی رویداد به کلیه دانش آموختگان و اساتید همکار

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و مذاکره در این خصوص و ارائه دیگر پیشنهادات می توانید با آقای هانی وحدانی (09151744975, @Hvahdani) مذاکره نمایید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر