هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت اعضای انجمن در روز 12 خرداد 97 در سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد تشکیل شد.

گزارش تصویری گردهمایی 97 / مجمع عادی و فوق العاده انجمنگردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به همت انجمن دانش آموختگان در سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی در روز 20 اردیبهشت 97 برگزار شد.…
گزارش تصویری/ پنجمین جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت ایرانپنجمین جشنواره حرکت ویژه دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، 27 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.…
گزارش تصویری/ اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایراناولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت در سالن اجتماعات حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.…
گزارش تصویری/ جشن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایرانمراسم جشن 1300 دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 94-1393 روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد.…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر