با نزدیک شدن به روز ملی صادرات و با توجه به نقش محوری صادرات غیرنفتی در رشد، تحول و شکوفایی اقتصاد کشور، شعار ویژه روز ملی صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد.

مهندس سیدعلیرضا شجاعی، سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: امسال نیز مانند سال‌های پیش روز ملی صادرات با یک شعار کلیدی برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در توسعه کشور شعار اصلی امسال صادرات محور توسعه در نظر گرفته شده است.

عضو ستاد روز ملی صادرات افزود: ستاد روز ملی صادرات با رایزنی‌های متعدد و شور و تبادل نظر از میان جملات، شعارها و اعلام نظرهای گوناگون در این خصوص با مدنظر قرار دادن اهمیت صادرات غیرنفتی، شعار صادرات محور توسعه را برای روز ملی صادرات انتخاب کرد.

گفتنی است در سال گذشته شعار صادرات غیرنفتی، اوج خودباوری ملی به عنوان شعار روز ملی صادرات در نظر گرفته شده بود.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد