هم افزایی | باورمندی | نوآوری


✅ گزارش هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن دانش‌آموختگان
🗓 تاریخ: پنجشنبه، 21 فروردین 99
⏰ ساعت: 18:00 لغایت 20:30

🔴 شرح جلسه:

هجدهمین جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن دانش‌آموختگان نیز همانند جلسه‌ی هفدهم بصورت ویدئوکنفرانس و در فضای مجازی برگزار شد. در ابتدا اخبار و اطلاعات مربوط به انجمن توسط آقای مهندس پورجم، دبیرکل انجمن تشریح شد. ایشان ضمن اشاره‌ی مجدد به تقویت کانون‌های موجود و تسریع در تشکیل کانون‌های دانشکده‌ها، به عملگرایی بیشتر (پرهیز از کمال‌گرایی) به منظور تسریع در عملیاتی شدن مصوبات انجمن تاکید کردند. لزوم حل و فصل مسائل مالی و شفافیت آن و رفع نیازهای وبسایت انجمن و درگاه بانکی توسط اعضای هیئت مدیره مطرح گردید. مواردی از جمله نحوه‌ی فعالیت و مشارکت انجمن در مباحث اقتصادی، رفع نیازها و حل مسائل بخش مالی و وبسایت دانشگاه، پاسخ به آخرین نامه‌های واصله، پیگیری مصوبات پیشین انجمن و غیره، مطابق دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به هر یک تصمیمات مناسبی گرفته شد.

حاضرین: مهندس پورجم، دکتر صدر، دکتر دیواندری، مهندس قاسمیه، مهندس خیراندیش، مهندس محمدی یزدی، مهندس علی‌اکبر، مهندس محمدی یزدی، دکتر عمران محمدی
غائبین: دکتر فلاحتی، مهندس خاتونی، دکتر جلیلی صدرآباد، مهندس ربانی

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر