هم افزایی | باورمندی | نوآوری


 
پیرو بروزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه علم و صنعت و به دنبال استفاده ی یکی از کارکنان حوزه ی ریاست از سیستم شماره گذاری سامانه  ی دبیرخانه (انجمن) تغییری در روند درج شماره نامه ها ایجاد گردیده است.
لذا شماره ی نامه ها از 0062د116 به 7977د116 جهش پیدا کرده است.
بدیهی است نامه هایی با شماره ی 0063د116 تا 7976د116 وجود نداشته است.
این اطلاعیه به منظور ثبت در سایت و استناد در آینده درج شده است.

 

گزارش هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن دانش‌آموختگان ✅ گزارش هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن دانش‌آموختگان🗓 تاریخ: پنجشنبه، 21 فروردین 99⏰ ساعت: 18:00 لغایت 20:30🔴 شرح جلسه:هجدهمین جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی ا…
گزارش هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن دانش‌آموختگان ✅ گزارش هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن دانش‌آموختگان🗓 تاریخ: دوشنبه، 18 فروردین 99⏰ ساعت: 18:30 لغایت 20:30🔴 شرح جلسه:هفدهمین جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی ان…
برگزاری دیدار رمضانی 97 دانش آموختگان علم و صنعت/ سفره ما گنجایش محبت شما را نداشتدومین مراسم افطاری انجمن دانش آموختگان علم و صنعت در شب 18 ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از سرمایه های علم و صنعت در کلیه رشته ها برگزار شد. در ای…
گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان در سال 97دومین مراسم افطاری انجمن دانش آموختگان علم و صنعت در شب 18 ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از سرمایه های علم و صنعت در کلیه رشته ها برگزار شد. مراسم…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر