هم افزایی | باورمندی | نوآوری


  • همايون خرم، استاد موسيقی ايرانی معاصر
  • علی ابوالحسنی، تاريخ‌نگار معاصر
  • محمدرضا سرشار، معروف به رضا رهگذر، نويسنده و منتقد ادبی
  •  تهمينه ميلانی، فيلمنامه‌نويس و کارگردان
  • مراد فرهادپور، نويسنده، مترجم
  •  شاعر فرزانه کرم‌پور، نويسنده
  •  پيمان اسماعيلی، روزنامه نگار و نويسنده

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر