هم افزایی | باورمندی | نوآوری


خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ايران

 

  نهاد رياست جهموری :

 • دکتر محمود احمدی نژاد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس جمهور
 • مهندس احمد برقعی، دانش آموخته دانشگاه، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور
 • مهندس سيدمجتبی ثمره هاشمی، دانش آموخته دانشگاه، مشاور ارشد رييس جمهور 
 • دکتر حميد رضا رزاقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس صندوق نوآوری و شکوفايی رياست جمهوری
 • دکتر عبدالرضا شيخ الاسلامی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مشاور و رييس دفتر رييس جمهور
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، مشاور رييس جمهور
 • دکتر صادق واعظ زاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون علمی و فناوری رييس جمهور

مقامات ارشد نظامی :

 • مهندس رضا احمدی ميانجی، دانش آموخته دانشگاه، رييس بسيج کارمندان کشور
 • مهندس رضا ايران خواه، دانش آموخته دانشگاه، رييس اداره تحقيقات ستاد مشترک
 • مهندس حسن حميدزاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون پارلمانی ستاد کل نيروهای مسلح
 • مهندس علی اکبر خراطيان، دانش آموخته دانشگاه، مسئول هماهنگ کننده نيروی دريايی سپاه منطقه خليج فارس
 • دکتر محسن رضايی، دانشجوی دانشکده مهندسی مکانيک (به علت تحت تعقيب بودن در آن مقطع نتوانست ادامه تحصيل دهد)، فرمانده سپاه پاسداران
 • مهندس سعيد قاسمی، دانش آموخته دانشگاه، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ27 محمدرسول ا ...
 • مهندس جاويدالاثر حاج احمد متوسليان، دانش آموخته دانشگاه، فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا... 
 • مهندس اسدا ... ميرمحمدی، دانش آموخته دانشگاه، رييس اداره نظارت بر هزينه های ستاد کل نيروهای مسلح

ورزا و مقامات عالی :

 •  مهندس شهاب اميری گنابادی، دانش آموخته دانشگاه، وزير مسکن در کابينه شهيد رجايی و معاون نخست وزير
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، وزير راه و ترابری
 • دکتر کامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، وزير علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر عبدا ... جاسبی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، معاون نخست وزير در امور طرح ها و برنامه ها در دوران نخست وزيری شهيد رجايی و دبير کل سازمان استخدامی کشور
 • مهندس محمد سعيدی کيا، دانش آموخته دانشگاه، وزير مسکن و شهرسازی
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دکتر عبدالرضا شيخ الاسلامی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی
 • دکتر عليرضا علی احمدی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، وزير آموزش و پرورش
 • دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، وزير صنعت، معدن و تجارت
 • مهندس علی اکبر محرابيان، دانش آموخته دانشگاه، وزير صنايع و معادن
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، وزير کشور و وزير رفاه
 • دکتر سيد مسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، وزير بازرگانی و وزير نفت
 • مهندس علی نيکزاد، دانش آموخته دانشگاه، وزير راه و شهرسازی

نمايندگان مجلس :

 • دکتر علی محمد احمدی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم، چهارم و نهم مردم اليگودرز
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، نماينده دوره دوم مردم تهران
 • مهندس محمدرضا باهنر، دانش آموخته دانشگاه،نماينده دوره های چهارم و پنجم مردم کرمان و دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مردم تهران
 • مهندس سيدهاشم بنی هاشم، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم و چهارم مردم مشهد
 • مهندس سيدابوالحسن حائری زاده، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های اول، دوم و سوم مردم بيرجند
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، نماينده دوره نهم مردم تهران
 • دکتر سيدغلامرضا شيرازيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماينده دوره پنجم مردم مشهد
 • دکتر مرضيه صديقی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره پنجم مردم مشهد
 • مهندس حسن صادقی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده مردم سمنان
 • مهندس حميدرضا فولادگر، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره نهم مردم اصفهان
 • دکتر مهدی مهديزاده، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، نماينده دوره های سوم، چهارم و پنجم مردم گناباد
 • دکتر سيدمسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره نهم مردم تهران
 • دکتر سيدمحمدرضا ميلانی، عضو هيأت علمی دانشکده شيمی، نماينده دوره پنجم مردم تبريز
 • مهندس عبدا ... نوروزی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم و چهارم مردم ملاير
 • مهندس رحيم يوسف پور، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های دوم و سوم مردم اردل
 • دکتر علی اصغر يوسف نژاد، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های پنجم و هشتم مردم ساری

معاونان وزرا، سازمانها و نهادها :

 • مهندس ابوالقاسم آشوری، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير مسکن و شهرسازی، معاون عمرانی وزير کشور و معاون شهردار تهران
 • مهندس حسين اديب، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير بازرگانی
 • دکتر سيدجواد ازهری، دانش آموخته و عضو هيات علمی دانشکده مهندسی برق، معاون پژوهشی وزير علوم
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيات علمی دانشکده رياضی، قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مهندس صادق افشار، دانش آموخته دانشگاه، مدير عامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران و معاون توسعه شبکه راه آهن وزير راه وترابری
 • دکتر شهريار افنديزاده، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزارت راه و ترابری
 • مرحوم مهندس محمدجعفر بهرامی، دانش آموخته دانشگاه، معاون فنی و راه سازی وزير راه و ترابری، معاون ساخت و توسعه راه ها در وزارت راه و ترابری
 • مهندس ناصر پورميرزا، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير راه و ترابری و قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • مهندس عليرضا تابش، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير مسکن و شهرسازی و رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامی
 • دکتر مرتضی تميزی فر، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، معاون آموزشی وزير صنايع
 • دکتر علی اصغر توفيق، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير صنايع و معادن، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
 • مهندس محمدحسن تولايی، دانش آموخته دانشگاه، قائم مقام وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون اداری و پشتيبانی وزير علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس مجيد حبيبيان، دانش آموخته دانشگاه، معاون پارلمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مهندس حسن حميدزاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون حقوقی و امور مجلس وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر احمد خالدی، عضو هيات علمی گروه معارف اسلام، معاون وزير بازرگانی، معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگانی
 • دکتر کامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، معاون سياسی وزيرکشور
 • دکتر حميدرضا رازقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر حسن زياری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزارت راه و ترابری و مدير عامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس علی شکرريز، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت معادن و فلزات
 • دکتر محمدحسن شجاعی فرد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،تحقيقات و فناوری
 • دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس کل سازمان تجارت ايران و معاون وزير بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی
 • مرحوم دکتر وفا غفاريان، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مهندس حسين طاهری، دانش آموخته دانشگاه، معاون سياحتی و زيارتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، رييس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
 • دکتر عبدالعلی علی عسکری، دانش آموخته دانشگاه، معاون توسعه و فنآوری رسانه سازمان صدا و سيما
 • مهندس کريم فرجزاده حلوايی، دانش آموخته دانشگاه، معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری
 • مهندس مرتضی کاظمی، دانش آموخته دانشگاه، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مهندس شهمرد کنعانی مقدم، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزير راه و ترابری و مدير عامل بنادر و کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، معاون طرح و برنامه و معاون عمرانی وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر محمود ملاباشی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک، معاون وزير و رييس سازمان امور دانشجو يان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری، دانش آموخته دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس سيدمهدی ميرشمسی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر، معاون وزير علوم و رييس سازمان سنجش و آموزش کشور
 • دکتر سيدمسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و مدير عامل سازمان اتکا
 • مهندس علی نيکزاد، دانش آموخته دانشگاه، معاون عمرانی وزارت کشور
 • مهندس سيدحسن موسوی جويه، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير اقتصاد و معاون شهردار تهران
 • مهندس عبدا ... نوروزی، دانش آموخته دانشگاه، معاون جنگ و امور استانهای وزير راه و ترابری، معاون حقوقی و امور مجلس وزيرراه و ترابری
 • مهندس محمد نشاسته ريز، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت آموزش و پرورش
 • مهندس علی وکيلی، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير نيرو، معاون امور آب وزارت جهاد سازندگی
 • دکتر مسعود هاديان دهکردی، عضو هيات علمی دانشکده رياضی، معاون وزير علوم و رييس موسسه پژوهش و برنامه­ ريزی آموزش عالی

 


 استانداران کشور :

 • دکتر محمود احمدی نژاد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، استاندا اردبيل
 • مهندس سيدهاشم بنی هاشم، دانش آموخته دانشگاه، استاندار قم
 • مهندس سيدعليرضا تابش، دانش آموخته دانشگاه، استاندار کردستان
 • دکترکامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، استاندار تهران
 • مهندس غلامعلی سفيدی، دانش آموخته دانشگاه، استاندار يزد
 • دکتر عبدالرضا شيخ اسلامی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، استاندار هرمزگان
 • مهندس جمال طاهايی، دانش آموخته دانشگاه، استاندار سمنان
 • مهندس حسين طاهری، دانش آموخته دانشگاه، استاندار استانهای آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و تهران
 • مهندس حميد عبدالوهاب، دانش آموخته دانشگاه، استاندار مرکزی

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر