هم افزایی | باورمندی | نوآوری


اطلاعات تماس

آدرس:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، پشت ساختمان باشگاه نوآوری نیترو، - دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

موبایل:
09901151308

• سامانه پیام کوتاه: 50002250001308
• کانال تلگرام: alumniIUST

فرم تماس

ارسال ایمیل

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر