هم افزایی | باورمندی | نوآوری


در ابتدا از مشاركت فعال دوستان در انتخابات انجمن دانشگاه علم و صنعت ايران سپاسگزاري كرده و اميدوارم تلاش اعضاء هيئت مديره انجمن با حمايت و مشاركت شما دوستان در كارگروه هاي مختلف به عملكردي در خور شأن و مقام دانشگاه عزيزمان برسد و به انتظارات شما نزديكتر گردد.
آنچه به طور خلاصه به استحضار مي رسد سرفصل مطالب و خلاصه مذاكرات و مصوبات انجمن جديد از ابتداء تاكنون است و در آينده نتيجه عملكردها و گزارش هاي دوره اي را تقديم خواهم كرد.

۱)‌ آمار تشكيل جلسات:
تاكنون 8 جلسه هيئت مديره جمعاً به ميزان ۲۱ ساعت و به شرح زير تشكيل گرديده است.

۲) خلاصه مذاكرات و مصوبات:

جلسه اول:
بيشتر زمان جلسه به معارفه اعضا اختصاص يافت و مقرر شد كارگروه موقتي براي تنظيم فرايندها و روال هاي كاري به منظور نظم دهي به تشكيلات انجمن ايجاد گردد (اعضاي كارگروه: دكتر ديواندري، مهندس قاسميه و مهندس محمدي يزدي).


جلسه دوم:
در اين جلسه آقاي مهندس خاتوني گزارشي از اقدامات انجمن سابق را تشريح كردند كه داراي ابهامات و ايرادات بود كه بخشي مرتفع ولي متأسفانه تاكنون از عمده موارد رفع ابهام صورت نگرفته است. همچنين آيين نامه تشكيل جلسات از سوي كارگروه موقت ارائه و مصوب شد.

جلسه سوم:
در اين جلسه ابتدا با حضور مهماناني از كادمان در جهت رفع ابهامات به وجود آمده و نيز نمايشگاه نودمین سالگرد دانشگاه بحث و تبادل نظر شد. در ادامه دبيركل، قائم مقام دبيركل و خزانه دار انتخاب شدند. همچنين در مورد نحوه ارتباط با كانونها بحث شد و مقرر شد در همين رابطه شيوه نامه اي تنظيم گردد.

جلسه چهارم:

در اين جلسه ابتدا از محل دفتر جديد و در نظر گرفته شده براي انجمن بازديدي صورت گرفت كه به نظر عمده اعضاء اصلاً در شأن انجمن نبود ولي مقرر شد دفتر پس از بازسازي تحويل و براي كارهاي جاري انجمن تجهيز گردد. از طرفی چون به تشخيص اعضا اين مکان براي برگزاري جلسات رسمي هيئت مديره در آن محل مناسب نبود قرار شد با مساعدت آقاي دكتر صدر (مشاور عالي رئيس و مديركل حوزه رياست) قائم مقام اينجانب، جلسات هيئت مديره كماكان در ساختمان رياست دانشگاه تشكيل شود، در ادامه و پس از ارائه گزارش از سوي يكي از اعضا در مورد جلسات برگزار شده با دبيران كانون ها، مقرر شد طي نامه اي، آيين نامه كانون هاي مصوب مجمع عمومي انجمن در سال ۱۳۹۵ به روساي دانشكده ها ابلاغ و نظرات ايشان در جهت اصلاح آن اخذ گردد. در اين جلسه مهر انجمن، از سوي دبيركل سابق آقاي خاتوني به اينجانب تحويل گرديد.

 

جلسه پنجم:
در اين جلسه پيشنهاد برگزاري مراسمي به مناسبت نودمين سالروز تأسيس دانشگاه مطرح شد كه تصميم گيري به جلسات بعد موكول شد. جلسه با ارائه گزارش خزانه دار از وضعيت مالي انجمن ادامه يافت و به گفته ايشان موجودي انجمن رقمي حدود 5 ميليون تومان است و در اين جلسه مشخص شد انجمن هيچ حساب بانكي تا به حال نداشته است و مصوب شد افتتاح حساب در بانك دانشگاه صورت گيرد. همچنين در اين جلسه، مصوب شد که سيم كارتي به نام انجمن خريداري شود.


جلسه ششم:
در اين جلسه ابتدا از سوي دبيركل اعلام شد كه مذاكرات اوليه براي برقراري ارتباط با دانش آموختگان علم و صنعتي فعال در آمريكاي شمالي در حال انجام است كه اميدواريم با برقراري ارتباطي سازنده با فارغ التحصيلان فعال در كانادا و آمريكا در پيشبرد اهداف انجمن در عرصه اي وسيع تر و پرتوان تر عمل كنيم. در ادامه جلسه گزارشي در مورد راه اندازي بنياد حاميان علم و صنعت از سوي مهمان جلسه ارائه شد و مقرر شد انجمن در اين حركت كمك كند. گزارشي در مورد سايت انجمن باهدف امكان برگزاري آنلاين مجامع انجمن مطرح شد. همچنين در مورد محتوا و نكات فني سايت انجمن بحث و تبادل نظر شد. همچنين در اين جلسه نسخه اوليه برنامه جامع تشكيلات انجمن از سوي كارگروه موقت ارائه شد و ادامه آن به جلسه بعد موكول شد.

 

۳) موارد در دستور كار :

مهمترين مواردي كه در دستور كار هيئت مديره قرار دارند عبارت اند از:

  • تعيين مسئولان و اعضاي كميته ها (درواقع با راه اندازي، اين تشكيلات وارد مراحل بهتر اجرائي مي شود)
  • برگزاري مراسمي به مناسبت نودمین سالروز تأسيس دانشگاه
  • فعال نمودن كانون دانشآموختگان در همه دانشكده ها
  • تجهيز دفتر جديد انجمن (آخرين وضعيت دفتر انجمن در عكس زیر)

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر