هم افزایی | باورمندی | نوآوری


نخستین جلسه دوره جدید هیات مدیره انجمن دانش آموختگان علم و صنعت ایران با دعوت از منتخبین مجمع عمومی 4 شهریور، در مهرماه برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجمن در دوره گذشته و وضعیت فعلی انجمن ارائه شد و سپس هر یک از اعضای هیات مدیره به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در این جلسه بر اساس تبصره 2 بند 6 ماده 10 اساسنامه انجمن، اعضای هیات مدیره طی رای گیری از میان خود دبیرکل، قائم مقام دبیرکل و خزانه دار را انتخاب کردند.

بر این اساس سمت های دوره جدید انجمن دانش آموختگان به شرح زیر می باشد:

  • مهندس داود پورجم: دبیرکل
  • دکتر علی صدر: قائم مقام دبیرکل
  • دکتر هاجر فلاحتی: خزانه دار

مقرر شد در جلسات آینده، تقسیم کار برنامه های انجمن در سال 98 و تشکیل کمیته های انجمن مورد بحث و بررسی هیات مدیره قرار گیرد.

یادآور می شود بر اساس انتخابات مجمع عمومی، دکتر علی صدر، مهندس سعید محمدی یزدی، سوده معلمیان، مهندس حسن قاسمیه، مهندس هومان مهم کار خیراندیش، مهندس داود پورجم، مهندس مهدی مردانه خاتونی، دکتر مهدی دیواندری، دکتر هاجر فلاحتی با کسب اکثریت آرا عضو هیات مدیره دوره دوم دور جدید انجمن دانش آموختگان علم و صنعت شدند و مهندس علیرضا علی اکبر و دکتر عمران محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره معرفی شدند.

همچنین مهندس فرح محمدی و مهندس سید جلال ربانی به عنوان بازرسان هیات مدیره انتخاب شدند و دکتر سمانه جلیلی صدرآباد و دکتر احمد رهبر کلیشمی، بازرس علی البدل خواهند بود.

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان امید دارد با دریافت نظرات و پیشنهادات و بهره گیری از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی اعضای خانواده علم و صنعت در جهت اعتلاء و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره ببرد و انجمن تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت شود.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر