هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ سه‌شنبه 1398/4/25 از کلیه اعضای انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) که روز دوشنبه مورخ 1398/6/4 ساعت 18 لغایت 20 در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

 

دستور جلسه

١- بررسی و تصویب سیاست های کلی و برنامه های انجمن

٢- استماع گزارش دبیر و تصویب بودجه

٣- تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار

٤- استماع گزارش بازرس انجمن

٥- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

 

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

منبع: روزنامه اطلاعات 27 تیر 1398

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر