هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با احتمال به رسمیت نرسیدن مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در نوبت اول در ٢٥ تیر ۱٣٩٨، به جهت ارج نهادن به وقت ارزشمند اعضای محترم انجمن و دیگر علاقمندان به عضویت و شرکت در مجمع عمومی رسمی، بدین وسیله اعلام می گردد: برای جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن دانش آموختگان، در تاریخ دوشنبه ٤ شهریور ۱٣٩٨ از هم اکنون برنامه ریزی خواهد شد.

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر