هم افزایی | باورمندی | نوآوری


بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 ساعت 18 لغایت 20 در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجتمع امام خمینی (ره) برگزار می گردد، حضور به هم رسانید.

 

دستور جلسه

١- بررسی و تصویب سیاست های کلی و برنامه های انجمن

٢- استماع گزارش دبیر و تصویب بودجه

٣- تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار

٤- استماع گزارش بازرس انجمن

٥- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

 

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

منبع: روزنامه اطلاعات 6 تیر 1398


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر