هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مراسم جشن 1300 دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 94-1393 روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد.

گزارش تصویری/ آخرین جلسه هیات مدیره در سال 94آخرین جلسه سال 94 هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به میزبانی دانشکده مکانیک و در دفتر رییس این دانشکده برگزار شد.…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر