آدرس:
دانشگاه علم و صنعت ایران- ساختمان پژوهشگاه علم و صنعت- طبقه اول- گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی- دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران
• تلفن: 02177240662 - 09124250800
• تماس از داخل دانشگاه: 4224
• فکس: 02177240661
• سامانه پیام کوتاه: 50002250001308
• پست الکترونیکی: alumniIUST@gmail.com
• پیامگیر تلگرام: alumniIUST_ir
• کانال تلگرام: alumniIUST

ارسال ایمیل